Wild Streets

19-05-2022

Kontaktoplysninger

Rygårds Alle 3, 2900 Hellerup - CVR 39872595

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2021 til den 19. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7981 Konto 1148539)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingen og lancering af Wild Streets appen som er en gratis app for demokratisk byplanlægning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at fremskynde den geografiske lancering af appen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03636