We Care

23-01-2022

Kontaktoplysninger

Dortesvej 17, 8220 Brabrand - CVR 37900788

Indsamlingsperiode

Fra den 24. januar 2021 til den 23. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2267 Konto 6283985316)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fattige mennesker i Asien og Afrika. Herunder mad, drikke eller tøj for forældreløse børn. Medicin, operationer til syge eller undervisning til børn. Udgravning af brønde eller lignende projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03187