Watoto Skoleprojekt

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandvejen 352, 2980 Kokkedal - CVR 38815482

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 883870) og kontooverførsel (Reg. 2135 konto 0756446266).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af skolepenge for unge fra fattige familier i Bukavu, den Demokratiske Republik Congo, og betaling af deres sygeforsikring og forbedring af deres hygiejniske forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04708