Walking for Water

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Holbergsvej 61, 6000 Kolding - CVR 36641908

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.walkingforwater.dk), sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 5691TA) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 11649882).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte udvalgte almennyttige vandrelaterede udviklingsprojekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04954