Vores Asylbørn

30-08-2022

Kontaktoplysninger

Vestervang 8A, 1. th., 2500 Valby - CVR 38925172   

Indsamlingsperiode

Fra den 31. august 2021 til den 30. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.voresasylboern.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20343) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13271291)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for asylbørn i form af legetøj, transport til møder med advokat eller familiebehandling, advokatbistand, aktiviteter og forplejning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03796