Voldtægtsofres Vilkår

28-04-2022

Kontaktoplysninger

Chr. Winthers Vej 1B, 7000 Fredericia - CVR 41836776

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2021 til den 28. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.offervikaar.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 894880) samt via kontooverførsel (Reg. 9196 Konto 1130203554

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål.
Foreningen har til formål at arbejde for bedre vilkår for voldtægtsofre hos politi og retssystem, samfund og medier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03565