Viva Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Klostergade 34A, 8000 Aarhus C

www.viva.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.viva.dk), online indsamlingsplatform (Betternow, onlinedonation), sociale medier (Facebook. Instagram, LinkedIn), salg/auktion, postomdeling, SMS og foredrag og indsamlingsevents båret af frivillige.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens arbejde for udsatte børn og unge i Mellemamerika, Asien og Afrika, samt til organisationens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00381