Vissenbjerg Lokalråd

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Poppelvej 26, 5492 Vissenbjerg - CVR 37813397

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 494870)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af udstillingsbygning, der skal fortælle historien om nordens ældste menneske Koelbjermanden.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til skal midlerne gå til kulturelle aktiviteter under Vissenbjerg Lokalråd.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til videreudvikling af udstillingshuset vedr. Koelbjergmanden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03335