VIKING V8 Team Hjulben

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Wingesvej 69, 8920 Randers NV - CVR 39402254

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.59140) og kontooverførsel (Reg.9388 Konto 0001274686)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for events med VIKING V8 til glæde for børn, unge og voksne med handicap, samt til omkostninger der er forbundet hermed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04001