Viborg Trail Arena

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Skivevej 101, 8800 Viborg - CVR 36836474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.viborgtrailarena.dk), sociale medier (Facebook) samt skilt ved sporstart.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.19888)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for materialer, maskinleje, forplejning og vedligehold af MTB spor i og omkring Viborg bygget af frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04577