Vi-gør.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Granskoven 123, 2600 Glostrup - CVR 35195637

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 57995) og kontooverførsel (Reg. 0523 Konto 224353)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Vi-gør.dk’s formål, som er at hjælpe udsatte børnefamilier samt hjemløse i Danmark. Dette gøres ved at lave diverse events for disse udsatte samt give oplevelser i form af gavekort.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04450