Véwater ApS

09-11-2022

Kontaktoplysninger

Brumleby 158, 2100 København Ø - CVR 42522546

Indsamlingsperiode

Fra den 10. november 2021 til den 9. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. vewater.org), online indsamlingsplatform (Crowdfunder), sociale medier (Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2128 Konto 7559499387)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstilling af vandbrønde/vandkiosker i Haiti som pilotprojekter som renser og dispenserer vand som en service igennem en kioskenhed.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til vandprojekter i Haiti.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til finansiering af flere vandprojekter i Haiti.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04108