VeteranSupport.dk

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Klostermosevej 106A, 3000 Helsingør - CVR 39646404

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.16772) og kontooverførsel (Reg.9056 Konto 1580121396)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for veteraner og efterladte i samarbejde med andre organisationer og foreninger. Midlerne fordeles til veteraner og efterladte eller projekter til støtte for disse ud fra ansøgninger, samt udvælgelse af projekter. Støtte til veteranarbejdet begrænses ikke kun til økonomisk bistand men også til hjælp i en bred forstand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03977