Veterankortet.dk

30-10-2022

Kontaktoplysninger

Griegsvej 181, 9200 Aalborg SV - CVR 40621679

Indsamlingsperiode

Fra den 31. oktober 2021 til den 30. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veterankortet.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.365195)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for de mest socialt udsatte veteraner samt til drift af Veterankortet.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04126