Veteraners Levevilkår

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Møllevangen 27, 6840 Oksbøl - CVR 41570229.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 30498542) og kontooverførelser (reg. 6325, konto 760347922). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte veteraner og eventuelle pårørende, så de får et hjem, hvor rammerne er i sådan en stand, at veteranen og de pårørende kan bruge deres energi på at komme videre i livet på en god måde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05258.