Vestkenyas Venner

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Stadionvej 9, 6760 Ribe - CVR 33167881

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vestkenyasvenner.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.35350) og kontooverførsel (Reg. 9738 Konto 2176432)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 50 skolebørn samt forskellige projekter i landsbyerne Kanyakoo og Kagwena Mochiewo i Vestkenya samt elektricitet til skolen Asembo Riverside Model School i Kanyakoo.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til brøndgravning og vandforsyning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til projekter efter ønske fra de to ovennævnte landsbyer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03727