Vesterbro JuleHjælp

15-01-2022

Kontaktoplysninger

Lyrskovgade 4, 1758 København V - CVR 36149647

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 15. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vesterbrojul.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.535070)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indsamle midler til indkøb af mad, legetøj med mere til fattige familier på Vesterbro. Familierne visiteres gennem sociale organisationer og væresteder på Vesterbro.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04132