Vestegnens kattehjælp

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Byagervej 43, 4030 Tune - CVR 40605754

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 818338, 141441) og kontooverførsel (Reg. 5396 Konto 0250819)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vildtlevende/ejerløse katte, og derved bidrage til at nedbringe det alt for høje antal hjemløse katte.
Herunder indfangning, dyrlægetjek, behandling, neutralisering, chip-, og øremærkning og vaccinering og test for fiv/felv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03365