Verdens Skove

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Klostergade 34, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.verdensskove.org), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Verdens skove vedtægtsbestemte formål.

Stk. 1 Verdens Skoves formål er:

  • At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår når skoveneødelægges.
  • At arbejde for en langsigtet økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig udvikling, der bidrager til rationel skovudnyttelse og bevarelse af verdens skove.
  • At støtte oprindelige folk og andre folk med tilknytning til verdens skove, herunder støtte deres kulturelle identitet og ret til selvbestemmelse.

Stk. 2. Verdens Skoves virke sker med fredelige midler uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser.

Stk. 3. Verdens Skove støtter ligestilling uanset race, nationalitet, køn, religion, seksualitet, socialt tilhørsforhold, handicap, alder eller andre forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00528