Ventilen Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Ventilens arbejde med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Som landsorganisation understøtter Ventilen driften af lokale tilbud til ensomme unge, primært gen-nem hjælp og støtte til de lokale frivillige, men også ved at kanalisere indsamlede midler videre til de lokale foreninger. Foreningen indsamler, udvikler og formidler viden om, hvordan man kan forebygge og afhjælpe unges ensomhed. Formidlingen sker ved f.eks. udgivelser, hjemmeside, SoMe, gennem pressearbejde og gennem workshops og oplæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00409