VENSTRES LANDSORGANISATION

01-06-2022

Kontaktoplysninger

Søllerødvej 30, 2840 Holte - CVR 17491814.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. marts 2022 til den 1. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.venstre.dk/stoetukraine) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 4316, konto 13396493) og MobilePay-nummer 968005.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte foreningen Bevar Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04762