Venner af Belarus i Danmark - Talaka

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Greve Bygade 54B, 2670 Greve - CVR 41694831.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (talaka.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 223217) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 13179905).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almennyttige og humanitære formål. Talaka vil støtte asylsøgere og flygtninge fra Belarus og Ukraine, samt personer der bliver forfulgt på grund af deres politiske overbevisning i Belarus. Hjælpen ydes ved direkte pengeoverførsler, indkøb af dagligvarer og via andre organisationer med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort hurtigst muligt efter modtagelse af regnskabet.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04915.