Venneforeningen for de unges hus

16-02-2022

Kontaktoplysninger

Mimersgade 62, 3. tv., 2200 København N - CVR 39928183   

Indsamlingsperiode

Fra den 17. februar 2021 til den 16. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 177709) og kontooverførsel (Reg. 5322 Konto 249967)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål.
2. Foreningens målsætning og formål:
Stk. 1 At støtte etablering og gennemførelse af projekter, aktiviteter og arrangementer i indsatserne i De Unges Hus til hjælp, gavn og støtte for brugerne af disse tilbud for at forbedre deres livssituation og til enkeltpersoner i en økonomisk særlig sårbar situation.
Stk. 2 At stimulere og understøtte eksperimenterende initiativer, som er til gavn for målgruppen i De Unges Hus.
Stk. 3 At søge penge til foreningens formål

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03281