Vartov Valgmenighed

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvvv.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 49322).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for den daglige drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00392