Varde Handel

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Torvet 7, 1., 6800 Varde - CVR 21344354

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vardehandel.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.125808) og kontooverførsel (Reg.7729 Konto 1241527)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julebelysningen i Varde både drift, vedligeholdelse af eksisterende julelys og indkøb af nyt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03906