Valgmenigheden Church of Love

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Østergade 11, 5492 Vissenbjerg - CVR 36146125

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.churchoflove.dk), sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.687568, 293129) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0010126312)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens aktiviteter for alle aldersgrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-0161