Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Stenhusvej 28, 4300 Holbæk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.jw.org).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for det godkendte kristne trossamfund Jehovas Vidner, jævnfør Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab vedtægter § 2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00306