Vaccinationsforum

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Tagensvej 168, st. tv., 2200 København N - CVR 26108713

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vaccinationsforum.dk), sociale medier (Facebook) og nyhedsbrev.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.55750) og kontooverførsel (Reg.8401 konto 1726480)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af sekretariatet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04589