Usalama

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Rudeland 8, 2620 Albertslund - CVR 41230053

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.usalama.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.577827) og kontooverførsel (Reg. 5326 Konto53260257387)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af endnu et børnehjem i det østlige Tanzania. Herunder til etablering.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til det nuværende etablerede børnehjem i foreningen Usalama eller indsamlingen forsættes.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til det nuværende etablerede børnehjem i foreningen Usalama.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til de fremtidige omkostninger for børnehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03603