Unity

01-06-2022

Kontaktoplysninger

Bækkegårdsvej 6, 8800 Viborg - CVR 41541970

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 1. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.unityaid.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 konto 1299405).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for madkurve til trængende i ind- og udland, til slagtning af kvæg i udlandet, uddeling af mad til at bryde deres faste og til Eid gaver til trængende i Danmark, eidkurv til enlige med børn i Danmark og eventuelt Eid fest i udlandet som synliggøre vores ramadans slutning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04895