UNICEF Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rentemestervej 62, 1., 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.unicef.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for at støtte UNICEF Danmarks formål, som er at støtte UNICEFs (FN's børnefond) mål og arbejde baseret på FN-Konventionen om Barnets Rettigheder og Handlingsplanen fra Verdenstopmødet om børn i 1990 (§ 2 i UNICEF Danmarks vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00482