Ungeuniverset

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Ahornvej 9, 4760 Vordingborg - CVR 41905662

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ungeuniverset.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (Reg. 6140 konto 0004386585).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indretning af Ungeuniverset med genbrugsmøbler, afholde arrangementer som indkøb/madlavning/fællesspisning en gang om ugen, aktiviteter med unge bl.a. temaaftener (økonomi, boligansøgning) filmaftener.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til færre arrangementer med mad.
I tilfælde af foreningens opløsning skal midlerne tilfalde en eller flere foreninger, fonde, herunder erhvervsdrivende fonde eller institutioner med samme eller lignende formål som angivet i vedtægterne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opretholdelse af ungeuniversets aktivitetsniveau, herunder flere åbningsdage, hvor der kan serveres mad/drikke eller deponeres til vedligehold af teknisk udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03570