ULANDSHJÆLP FRA FOLK TIL FOLK - HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kildebrogårdsvej 11, 4622 Havdrup - CVR 79075914

   

Indsamlingsperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.uff.dk),sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 234357) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0001295221).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i Zimbabwe og Guinea-Bissau til fordel for projekter, der arbejder til fremme af FNs 2030-mål om at afskaffe fattigdom. Det er projekter der vedrører sundhed, uddannelse, sociale forhold for udsatte og sårbare, samt landbrug. Derudover er det støtte til forældreløse børn i Zimbabwe og nødhjælp i særlige tilfælde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05388