UA-DK Forening

01-10-2022

Kontaktoplysninger

Under Linden 55, 7500 Holstebro - CVR 35981837.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 1. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 752850) og kontooverførsel (Reg.7590 konto 2289240).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk hjælp til Ukrainere. En del indtægterne skal bruges til at dække udgifter som er forbundet med event (Huslejer, transport, mad mm).
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil største del af pengene blive overført til Serhiy Prytula FOND.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb, vil midlerne blive overført til Serhiy Prytula FOND.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05192