Tyrkisk Kultur Center

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Glentevej 57, 2400 København NV - CVR 30769805

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5501 Konto 6447483007)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04386