Tværkulturelt Center

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ryesgade 68C, 2100 København Ø - CVR 17494694.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (tværkulturelt-center.dk), sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 78684) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 7707231).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for løn, drift og aktiviteter i indsamlingsperioden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05066