TurningPoints

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Hvedebjergvej 22, 8220 Brabrand - CVR 39591065

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (turningspoints.eu), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 104543) og kontooverførsel( Reg. 5394 konto 0253586).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for iværksætteri i det Globale Syd. I første omgang Guatemala, dernæst Somalia, og derefter andre lande. Herunder til hjælpepakker med kurser og vejledning samt mikro finansiering til jobskabelse. TurningPoints ønsker at stifte andelsvirksomheder for de lokale i de pågældende områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03380