Troens Ild

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Terpetvej 60, 9740 Jerslev J - CVR 29284660

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.troensild.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.407534) og kontooverførsel (Reg.7449 Konto 0004060481)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af Troens Ild.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03934