Trinitas

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hedevej 30, 8240 Risskov - CVR 35689524

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.trinitas-st.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7320 Konto 2147887)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækkener og id-kort til alle foreningens nye medlemmer samt nye id-kort til nuværende medlemmer - 200 stk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04358