Transparency International Danmark

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg - CVR 31995876

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.transparency.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.222971) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0288695)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens oplysningsarbejde, herunder til finansiering af oplysningsmateriale (f.eks. flyers) og transportudgifter til frivillige i forbindelse med oplæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04094