Touching The World

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Øresund Parkvej 8, 3. th., 2300 København S - CVR 20131802

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt og via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.26737177) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 4784595145)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens drift og kristne arbejde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til gaver til mission.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04008