Tostan Danmark

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Sandbjergvej 35, 2950 Vedbæk - CVR 38462504

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.490924) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12264763)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Tostan Internationals afholdelse af 3 årige uddannelsesprogrammer i landsbyer i Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Mali og Gambia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03508