Topcozy ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Paradisæblevej 54, 4. tv., 2500 Valby - CVR 42722936

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.byvintage.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6695 Konto 1605724143)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Elcambio skolen i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04432