Tisvilde Hegn Sporlaug

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Maglegærdet 1, 3230 Græsted - CVR 38225790

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.43321) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12088841)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes hovedsageligt til forplejning til de frivillige hjælpere på spordagene, men også til redskaber og nødvendige materialer, som ikke dækkes af Naturstyrelsen eller andre bevillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04553