Tinderbox Entertainment

26-06-2022

Kontaktoplysninger

Studsgade 27, 8000 Aarhus C - CVR 36069848.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. april 2022 til den 26. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.4387 konto 12570554).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sætte fokus på diversitet, subkulturer og repræsentere de urbane musikgenre i Odense, ved at støtte op om foreninger og projekter på den musikalske vækstlagsscene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04882