Time To Help

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Havesangervej 21, 4930 Maribo - CVR 34785449

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.208429) og kontooverførsel (Reg.0440 Konto 11253768)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære hjælp i Grækenland, herunder psykosociale støtte til flygtninge samt til udgifter for flybilletter, kost og logi i forbindelse med de frivillige-ulønnet teams rejse til Grækenland.
Humanitære hjælp: Hjælpepakke; madvarer og husholdning, gaver og legetøj til børn. Psykosociale støtte: Vores frivillige-ulønnet team vil rejse til Grækenland for at støtte traumatiserede med at lave forskellige aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04412