Tilladelsen er tilbagekaldt - From Street to School

31-12-2022

Tilladelsen er tilbagekaldt den 21. juni 2022. 

Kontaktoplysninger

Tjørnehaven 33, 5240 Odense NØ

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fsts.dk), online ind-samlingsplatform (Gofundme, launchgood.com), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at hjælpe gadebørn i Afghanistan, som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå i skole, og dermed gennemføre en grundskole. Samt adskillige nødhjælps- udviklings- og velgørende projekter gennem samarbejde med lokale, nationale og internationale organisationer, der arbejder for at forbedre forholdene for de mest sårbare børnefamilier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00342