The Why Foundation (Fond)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gothersgade 55, 1., 1123 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.thewhy.dk), og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for THE WHYs vedtægtsbestemte formål. The WHY initierer, producerer og donerer dokumentarfilm, der oplyser, skaber debat og viden om menneskerettigheder og verdensmålene. The WHY donerer disse dokumentarfilm til verdens mest skrøbelige og videns isolerede mennesker i verdenen på lokale sprog og sammen med lokal organisationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00559