THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS

17-08-2022

Kontaktoplysninger

Randersvej 79, 8940 Randers SV - CVR 40089233

Indsamlingsperiode

Fra den 18. august 2021 til den 17. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.thai-Buddhist-temple.com) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.451800)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for buddhistisk Tempel i Randers.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03842