The Luna Initiative

17-01-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 69, 2. th.1620 København V - CVR 41831421

Indsamlingsperiode

Fra den 18. januar 2021 til den 17. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13150761)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for til foreningens daglige drift, heriblandt forsikring af kørertøj, bankudgifter, reparationer og parkeringslicens og til skadesreduktion for gadebaserede sexarbejdere på Istedgade, København. Herunder til indkøb af varevogn, samt forplejning til vognens brugere i form af kaffe, te, vand.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til andre almennyttige formål, jvf. foreningens vedtægter §11 stk. 2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03165